Beleef het in IJlst!
 

 

 

 

 Cultuur / Historie


 
 
IJlst was de vierde stad in Friesland, na Stavoren, Hindeloopen en Harlingen, die in 1268 stadsrechten kreeg. Dit is dan ook zeker te zien aan de verscheidenheid aan prachtige historische panden  

Lindebomen langs de Galamagracht

Het oude stads-centrum heeft een langgerekte vorm met markante lindebomen langs de Galamagracht en de Eegracht. Deze oude lindebomen dienen voornamelijk als zonwering.

De stad dankt zijn naam aan een riviertje dat vroeger door IJlst liep, de oude Ee. 
Van de Ee zijn nog slechts fragmenten over. Eén ervan vormt de centrale as van het stadje en heeft het karakter van een gracht. Pal langs de huizen loopt de straat en de tuinen liggen aan de overkant van de straat aan de kant van de Ee. 
Deze aan het water grenzende tuintjes, "bleken" of "overtuinen" geheten, behoren bij de aan de grachten liggende huizen en werden vroeger gebruikt om de was te bleken.

Enkele zeventiende- en achttiende-eeuwse gevels van kapiteins- en koopmans-huizen getuigen nog van een ver verleden. 

Vooral de scheepsbouw en de houthandel waren sterk vertegenwoordigd. 
Hoe groot de eigen scheepvaart van IJlst in de 17e en 18e eeuw was, is moeilijk te bepalen. Bekend is wel dat IJlster kapiteins het Europese kustgebied van de Atlantische Oceaan, de Noordzee, en de Oostzee bevoeren. 


Houtzaagmolen de Rat

Tot aan 1800 was het IJlster scheepstype "de Kogge" 
dé vracht-
vaarder van 
Nederland.

Na de Franse tijd, rond 1825, verdween dit scheepstype uit beeld. Wel is het bewaard gebleven in het stadswapen en het is eveneens terug te vinden in de vlag van de stad IJlst.

Bij een wandeling door IJlst geniet u niet alleen van de mooie historische panden , maar doet u ook
Houtzaagmolen 'de Rat' aan. Deze imponerende houtzaagmolen staat pal naast het Museum Houtstad IJlst. Werkplaats Museum Houtstad IJlst

In het Museum Houtstad IJlst kunt u kennis nemen van de rijke historie van IJlst met houthandel, scheepsbouw en houtbewerking, zoals de wereldberoemde gereedschappen, schaatsen en houten speelgoed van Nooitgedagt en de vele schaatsen producerende bedrijfjes

De naam Nooitgedagt is onlosmakelijk verbonden aan het eeuwenoude Elfstedenstadje IJlst. Meer dan 138 jaar produceerde dit landelijk bekende bedrijf gereedschappen, schaatsen en houten speelgoed.

Een zeer omvangrijke collectie van dit unieke materiaal is tentoon- gesteld in het Museum Houtstad IJlst.

U komt er ogen te kort.

Bij uw bezoek aan IJlst, maakt u Uiteraard ook een stadswandeling en sluit u af met een vaartocht door IJlst.


  Klik op foto's voor vergroting

Schepenfries

De Schepenfries is een verhalende voorstelling over schepen die in IJlst zijn gebouwd.
 
Op een negental dubbelzijdige panelen wordt in woord en beeld in beknopte vorm de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van IJlst verteld, met het accent op in IJlst gebouwde schepen. 

De Schepenfries vindt u aan de Sudergoweg, direct grenzend aan het historisch stadscentrum en tegenover de Fierljepschansen.